Pokládka trávníku

Jak správně položit trávníkový koberec

Pokud nevyužijte naši nabídku, profesionální pokládku travního koberce, přidáváme několik ověřených postupů a potřebných přípravných prací, aby se vám pokládka svépomocí podařila. Vše co je napsáno, je z naší praxe a ověřeno.

Příprava půdy před pokládkou travního koberce

Před pokládkou travního koberce je nutné zbavit určené místo starého porostu, především vytrvalých plevelů. Nejúčinnější a nejrychlejší je použití totálních herbicidů). Během dvou týdnů dojde k postupnému zničení veškerého plevele.

Následně je nutné kvalitně zkultivovat plochy do hloubky alespoň 10 – 15 cm. Tak aby se zamezilo zhutnění podkladu, a tím i špatnému pohybu vody v půdním profilu pod trávníkem.

Těžší (jílovité) půdy je dobré buď vyměnit nebo tzv.vylehčit travním substrátem v kombinaci s pískem. Příliš lehké půdy také nejsou vhodné, protože dochází k vysychání trávníku. Se správnou volbou podkladu Vám rádi pomůžeme.

Po kultivaci následuje zapravení hnojiva do půdy a jemná modelace, která je individuální dle typu založení travnaté plochy.Jako podklad pod travní koberec se používá slabá vrstva písku, která musí být rovnoměrně uhrabána.

Je nutné pamatovat na to, že výška drnu je 15 – 30mm a terén pro položení trávníku by tedy měl být 10 – 25mm pod okrajem obruby.

Pokládka travního koberce do připraveného prostoru

Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 max 48hodin od sloupnutí.

Travní koberec se začíná pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku.

Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat.

Péče o travní koberec po pokládce.

Položený koberec uválcujeme šikmo ke směru položených drnů.

Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 -20 l/m2 a zálivku opakovat v menších dávkách 1-3krát denně po dobu dvou týdnů.

Sečení travních koberců po položení a usazení

První sečení travního koberce by mělo být provedeno po 8-14ti dnech, v době kdy trávník dosahuje výšky 7 až 8 cm.

Travní koberec se zkracuje maximálně o 1/3 své délky a to po celé vegetační období.

Na jaře (duben a květen, tedy v období vyšších srážkových úhrnů) vyžaduje travní koberec 2 seče za týden, v letním období (červen, červenec a srpen) jen jednu týdně.

Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2-5 cm.

Hnojení travních koberců po pokládce

Také první dávka hnojení by měla následovat cca po dvou týdnech položení travního koberce.

Nejvhodnější hnojiva jsou dlouhodobě působící, která dokáží dodávat živiny trávníku až po dobu 10-ti týdnů.

Po dvaceti dnech položení už bude travní koberec plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé.

V budoucnu už se o něj starejte jako o běžný trávník

V případě, že si nebudete vědět radu, budete potřebovat hnojivo, nebo se rozhodnete pro závlahu trávníku, více informací a možností najdete na našem e-shopu Uděláme zahradu.