OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Příprava půdy

Před pokládkou travního koberce je nutné zbavit určené místo starého porostu, především vytrvalých plevelů. Nejúčinnější a nejrychlejší je použití totálních herbicidů). Během dvou týdnů dojde k postupnému zničení veškerého plevele.

Následně je nutné kvalitně zkultivovat plochy do hloubky alespoň 10 – 15 cm. Tak aby se zamezilo zhutnění podkladu, a tím i špatnému pohybu vody v půdním profilu pod trávníkem.

Těžší (jílovité) půdy je dobré buď vyměnit nebo tzv.vylehčit travním substrátem v kombinaci s pískem. Příliš lehké půdy také nejsou vhodné, protože dochází k vysychání trávníku. Se správnou volbou podkladu Vám rádi pomůžeme.

Po kultivaci následuje zapravení hnojiva do půdy a jemná modelace, která je individuální dle typu založení travnaté plochy.Jako podklad pod travní koberec se používá slabá vrstva písku, která musí být rovnoměrně uhrabána.

Je nutné pamatovat na to, že výška drnu je 15 - 30mm a terén pro položení trávníku by tedy měl být 10 - 25mm pod okrajem obruby.

 

Pokládka travního koberce

Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 max 48hodin od sloupnutí.

Travní koberec se začíná pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku.

Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat.

 

Péče o travní koberec po pokládce

Položený koberec uválcujeme  šikmo ke směru položených drnů.

Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 -20 l/m2 a zálivku opakovat v menších dávkách 1-3krát denně po dobu dvou týdnů.

 

Sečení travních koberců

První sečení travního koberce by mělo být provedeno po 8-14ti dnech, v době kdy trávník dosahuje výšky 7 až 8 cm.

Travní koberec se zkracuje maximálně o 1/3 své délky a to po celé vegetační období. 

Na jaře (duben a květen, tedy v období vyšších srážkových úhrnů) vyžaduje travní koberec 2 seče za týden, v letním období (červen, červenec a srpen) jen jednu týdně.

Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2-5 cm.

 

Hnojení travních koberců

Také první dávka hnojení by měla následovat cca po dvou týdnech položení travního koberce.

 Nejvhodnější hnojiva jsou dlouhodobě působící, která dokáží dodávat živiny trávníku až po dobu 10-ti týdnů. 

Po dvaceti dnech položení už bude travní koberec plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé.

 V budoucnu už se o něj starejte jako o běžný trávník.

***

***

Nejrozšířenější choroby trávníků a opatření k jejich omezení

 

Plíseň sněžná (Fusarium nivale)

Travní rostliny odumírají na ploše kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Jsou pokryty myceliem bělavé nebo narůžovělé barvy. Choroba se projevuje hlavně po sejítí sněhu. Příčinou je především neodklizená organická hmota, sníh na nezamrzlé zemi, zhutnělý půdní povrch a nadbytek dusíku na podzim. Silnější výskyt je na zastíněných místech. Trávník má nahnědlou nebo hnědou barvu a velmi pomalu regeneruje.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Paluška travní (Typhula incarnata)

Po sejítí sněhu se objevují různě veliké hnědavé skvrny jejichž barva se mění na šedivou až bílou. Příčinou rozvoje choroby je dlouhodobě ležící sníh, teploty 0-10 stupňů Celsiaa vysoká vzdušná vlhkost. Množství stařiny vytváří rovněž pro rozvoj choroby příznivé mikroklima.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Padlí travní (Blumeria graminis)

Na listech trav se ve vegetaci vytváří bělavý moučnatý povlak, který přechází do rozsáhlejších hnědavých skvrn. Listy postupně odumírají. Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, vysoká vzdušná vlhkost a zastíněné polohy.

Opatření: pěstování odolných odrůd, vyrovnaná výživa a časté sečení omezují rozšiřování choroby. V případě silného výskytu provedeme fungicidní ošetření.

Rez korunkatá (Puccinia coronata Corda)

Na listech se objevují žluté a oranžové prášivé kupky doprovázené chlorózami a nekrózami, které jsou vystřídány černými lesklými skvrnami. Postupně dochází k destrukci listových tkání. Příčinou je extenzivní sečení travních porostů, nedostatečná výživa, vysoká teplota a vzdušná vlhkost.

Opatření: k omezení choroby přispívá vyrovnaná výživa a častější sečení.

Rez travní (Puccinia graminis)

V okolí kolének a na spodní části stébel se objevují tmavě rezavé prášivé puchýřky letních výtrusů, později se objevují zimní výtrusy tmavě černé a vypouklé. Postupně dochází k narušování pletiv, zkrucování a zasychání listů. Příčinou jsou extenzivně ošetřované porosty časté rosy a dešťové srážky za vyšších teplot.

Opatření: chorobu můžeme omezit prováděním závlahy jen ve večerních hodinách.

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis)

Na travnaté ploše se objevují nepravidelné skvrny, které později žloutnou a dostávají ryze slámovitou barvu. Při vyšší vlhkosti se objevují růžově zbarvené chomáčky vzdušného mycelia. Choroba se projevuje většinou na podzim. Příčinou je nedostatečná výživa dusíkem, dlouhodobé zamokření a časté mlhy.

Opatření: k omezení choroby přispívá pravidelná a vyrovnaná výživa, prořezávání trávníků, případně ošetření fungicidy.

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

Houby z řádu Basiodiomycetes se vyskytují především ve starších trávnících, na chudých a písčitých půdách na silně utužených půdách a bývalých lesních půdách. Vyskytují se v podobě tmavě zelených kružnic s nadbytkem dusíku z rozkladu dřevní hmoty, nebo ve formě odumřelé travní zóny s bělavým myceliem v půdě či ve formě kruhů plodnic.

Opatření: chorobu likvidujeme výměnou půdy v orničním profilu o dostatečné šířce a novým osetím travní směsí.

***

***

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.